Referenciák


Üzletfejlesztési lehetőségek karnyújtásnyira

Száma: Versenyképes vállalkozói tudás támogatása KKC-2008-V-08-08-26
Rövid célja
: Vállalkozók információhoz való hozzáférését elősegíteni rendezvények tartásával, valamint kiadványok készítésével, amelyek az üzleti környezetre vonatkoznak.Célunk a vállalkozói tapasztalatok, legjobb gyakorlatok átadásának-átvételének elősegítése.
Év
: 2009

Design bemutató lakóterünk és környezetünk formakultúrájáért

3. Pannon Design Bútor-, Lakberendezési és Lakótér Kiállítás és Vásár – Design bemutató
Rövid célja
: Célja egy olyan új design bemutató létrehozása, amely megismerteti egyrészt a dunántúli bútorgyártók legújabb designtermékeit, a Nyugat-dunántúli régió felsőfokú és középfokú szakmai oktatási intézmények (Pl. NYME Alkalmazott Művészeti Intézet, Sopron) designereinek legjobb bútor és lakberendezési designtermékeit, terveit, a jövőbeli design irányát kijelölő terveket, alkotásokat, prototípus termékeket.
Év
: 2008

Kooperációs fórum és üzletember-találkozó Szentgotthárdon

Szentgotthárdon került megrendezésre 2006. május 8-9-én az Európai Információs Központ szervezésében az a nemzetközi üzletember-találkozó, mely a BON COURAGE című projekt kereteiben valósult meg. A projektben 15 partner-szervezet vett részt az Európai Unió országaiból. A szentgotthárdi üzletember-találkozóra 90 vállalkozás érkezett 11 országból, ennek fele volt magyar. A partner szervezetek 21 fővel képviseltették magukat és segítették az országukból érkező vállalkozásokat. A szervezőkkel, előadókkal, tolmácsokkal együtt, mintegy 150 ember sürgölődött a Hotel Lipában ezen a két napon. Összesen 312 tárgyalás bonyolódott le, melyek közül 279 esetben ült magyar vállalkozó az egyik oldalon.

A muravidéki és a Zala megyei üzleti övezetek szolgáltatóhálózatának fejlesztése- Business Zones Net

Száma: Interreg III/A Közösségi Kezdeményezés SLO-HU-Cro 2006/01/119/HU
Rövid célja
: A projekt fő célkitűzése, a muravidéki és Zala megyei vállalkozói övezetek hálózatba foglalása, az üzleti övezetek új szolgáltatásainak, és a támogató tevékenységeknek a fejlesztése. A korszerű technológiákat alkalmazó, és a magas hozzáadott értéket termelő ágazatok versenyképességének és vonzerejének növelése csak a minőségi inkubációs szolgáltatások fejlesztésével lehetséges, ez képezi az innovatív utat járó vállalatok, és kutatási-fejlesztési intézmények vonzási alapjait is. A projekt eredménye a határ két oldalán működő üzleti övezetek összekapcsolása, ami lehetővé teszi az egységes piaci fellépést, és a közös, új szolgáltatások kifejlesztését.
Év
: 2006 -2007
Partner
: Občina Odranci Szlovénia

Faipari klaszterszolgáltatások fejlesztése a vállalkozások versenyképessége érdekében

Száma:GVOP-1.1.3-B-05/1.-2006-01-0022/2.0
Rövid célja
: A klaszteregyüttműködés erősítése érdekében a klasztermenedzsment klaszterszolgáltatások ki- és továbbfejlesztését tervezi a projekt megvalósításával. Néhány szolgáltatás: Benchmarking klub működtetése; Beszállítói, logisztikai, innovációs és termelési problémák orvoslása adatbázis létrehozásával és a hozzáférés-lehetőségének megteremtésével; Közös informatikai platform kialakítása vagy továbbfejlesztése a tagok felé; Bútor termékminősítéshez szükséges know-how, szabadalom vásárlása, illetve kifejlesztése; Partnerkapcsolatok kiépítése külföldi klaszterekkel, stb
Év
: 2006-2007.

Regionális bútor márkatermékcsalád kifejlesztése -REGBUTOR

Száma: Baross Gábor program ND INRG 05 REGBUTOR Ü297-73
Rövid célja
: Az innovációs környezet kialakításának érdekébe, valamint a fa- és bútoripari klasztertagvállalkozások és a régió vállalkozásai versenyképessége érdekében termékinnováció helyi fejlesztése. A hálózati együttműködés továbbfejlesztése klaszteren belül (klaszterkooperáció) egy közös "PANNON KLASZTER BÚTORCSALÁD" termékinnováció létrehozásával.
Év
: 2006 -2007.

A klaszteresedés elősegítése az innovációs tevékenységek fejlesztésével a faiparban - FA INNOV

Száma:Baross Gábor program ND INRG 05 FA INNOV Ü297-23
Rövid célja
: Az innovációs környezet kialakításának érdekében a Nyugat-dunántúli régióban a tudás és a korszerű technológia terjesztése, termék- és szolgáltatás innováció fejlesztése, a hálózati együttműködés továbbfejlesztése klaszteren belül (klaszterkooperáció), valamint újabb innovációs klaszterspecifikus szolgáltatások kialakítása és bővítése, innovációs központok, innovációs szakértői és tanácsadói tevékenységek fejlesztése, azaz a klaszteresedési folyamatok megerősítése.
Év
: 2006 -2007.

Innovációs szolgáltatások kialakítása Zala megyében

Száma: Baross Gábor program ND INRG LENT ZMVA Ü297-22
Rövid célja
: Zala megyei mikro- kis-és középvállalkozások innovációs tevékenységének, innovációs szolgáltatások iránti igényeinek megismerés felméréssel, és egy innovációs szolgáltatást és infrastruktúrát megalapozó tanulmány készítésével. A tanulmány eredményei alapján innovációs szolgáltatáscsomag kialakítása. A ZMVA munkatársai számára módszertan kidolgozása innovációs szaktanácsadás végzéséhez, valamint felkészítésük az innovációs szolgáltatások nyújtására. ?Coaching? pilot projekt kidolgozása és végrehajtása 5 vállalkozás számára, valamint az innovációs tevékenység fontosságának népszerűsítése Zala megye területén.
Év
: 2006-2007

Megújuló energia út

Száma: INTERREG III/A SL-HU-CR/05/4012-106/2004-01/HU-80
Rövid célja
: A környezet védelme szempontjából fontos a megújuló energiák széleskörű megismertetése helyi szereplők megnyerésével a környezettudatos szemlélet kialakítása érdekében. A környezeti tudatosság fokozására hatékony eszköz a határ menti Pomurjéből az Izakovci vízimalom bemutatóhelytől induló megújuló energia út továbbfejlesztése a magyar célterületen.
Év
: 2005-2007
Partner
: Razvojna Agencija SINERGIJA (Szlovénia)

Vállalkozói Kompetencia megerősítése

Száma:INTERREG III/A SL-HU-CR/05/4012-106/2004/01HU-78
Rövid célja
: A vállalkozói kompetencia fejlesztésével és e tudás minél szélesebb körben való elterjesztésével a térségben működő kis- és középvállalkozások megerősítését, a kkv-k vállalkozásainak fejlesztését kívánjuk elérni. A projekt keretében a vállalkozói kompetenciák megtanulását, a vállalkozói ismeretek e-tanulásként való elterjesztését, a vállalkozói készséget, kedvet és gondolkodást, az innovációs ismeretek iránti fogékonyságot tesszük minél szélesebb körben elérhetővé.
Év
: 2005-2007Partner: Razvojni center občin Szlovénia

Zalai Turisztikai Térkép

Száma: NYD-TRFC-SZP2005
Rövid célja:
a turizmus és idegenforgalom a megye egyik legjövedelmezőbb iparága. A megye változatos és sokszínű természeti adottsága, idegenforgalmi vonzerőt nyújtó látnivalói és szolgáltatásai a falusi turizmus, gyógyturizmus, bor utak, kerékpárutak, lovas turizmus, bakancsos turizmus. E lehetőségek bemutatása, népszerűsítése egy három nyelvű (magyar, angol, német) készítésével, amely általános és specifikus információt egyaránt nyújt.
Év
: 2005

Regionális vállalti hálózatok fejlesztési programja-tanulmányok

Száma: 2005/PEA2/NYD/701
Rövid célja
: tanulmánykészítés
Év
: 2005

A fához hozzáadott érték-"VALUE ADDED WOOD"-VAW

Száma: INTERREG III/C 3E0038I
Rövid célja
: Az európai faipari klaszterek továbbfejlesztése. Nyolc uniós partnerország (Németország, Ausztria, Finnország, Lettország, Litvánia, Magyarország, Olaszország, Svédország) együttműködési területei: benchmarking, technológiatranszfer, marketing, a K+F eredmények és a legjobb gyakorlatok közös megismerése.
Év
:.2004-2006
Partner
: Möbel- und Holzbau-Cluster, Linz (vezető partner)

Mikrohitel a helyi és regionális fejlesztések elősegítésének innovatív eszköze - Transregional Toolkit for Micro Enterprises (TRATOKI )

Száma: Interreg III/C HU.2003/004-347-0502
Rövid célja
: Megismerni, és feltérképezni a KKV-kat támogató pénzügyi eszközrendszert, a kilenc nemzetközi partner együttműködésével; A mikrohitelre vonatkozó nemzetközi gyakorlat megismerése, legjobb technikák átvétele - Best practice
Év
: 2004-2006.
Partner
: Investitionsbank Berlin (vezető partner) 

Transzregionális eszközök mikrovállalkozások számára

Tratoki Tájékoztató (HUN)
Tratoki Tájékoztató (ENG)

Magyar-horvát együttműködés a gazdaságban

Száma: HU.2002/000-180-03-01/4 HU Cro/02/
Rövid célja
: Emberek közötti határon átnyúló természetű, helyi közösségi fejlesztések támogatása a határrégiók szereplőinek bevonásával.
Év
: 2004-2005.
Partner
: Muraközi Vállalkozói Központ Kft- Horvátország

Hálózatosodáson és az EU bővítésről való kommunikáción keresztül adódó üzleti lehetőségek -BON COURAGE

Száma: APESC 2004/EU-25!102-313
Rövid célja
: A projekt fő célkitűzése, hogy segítsen a KKV-knak rálelni a saját útjukra a kibővült belső piacon. Cél az, hogy a 10 ország 15 partnerének összefogásával a KKV-k az EU piacán kapcsolatokat alakítsanak ki, üzletember találkozókon javuljon egymás megismerése, valamint a kapcsolatok kialakítása révén javuljon, erősödjön a KKV segítő szervezetek összefogása.
Év
: 2005
Partner
: Német Kézműves Kamarák Brüsszeli Kirendeltsége (vezető partner) 

Környezettudatos szőlőtermesztés technológia elterjesztése a határmentén

Száma: PHARE CBC Horvát-Magyar kísérleti kisprojekt alap program Hu-Cro/03/20
Rövid célja:
A természeti adottságokból fakadó kedvező szőlőtermelési lehetőségek kiaknázásával a lakosság életminőségét javítsa, a lakosságot fő- és kiegészítő jövedelemszerző tevékenységhez juttassa. A projekt célja, hogy a szőlőtermesztési, borászati ismereteket, tapasztalatokat a szőlőtermelő vállalkozások, őstermelők elsajátítsák, a tudásukat bővítsék, a régi hagyományokat megőrizzék, a környezettudatos szőlőtermesztési technológia elterjedjen, és az ampelográfiai kertet bemutató promóciós anyag, kiadvány elkészülhessen.
Év
: 2004.
Partner
: Udruga vinogradara i vinara? BILIKUM? Krizevci Horvátország; Csörnyeföld Község Önkormányzata; Kerka-és Muramenti Hegyközség 

Online turisztikai rendszer kialakítása a határ mentén

Száma: PHARE CBC Horvát-Magyar kisérleti kisprojekt alap program Hu-Cro/03/22
Rövid célja
: A Marco Polo vendégváró turisztikai rendszer kialakítása a 2003 évben elkezdődött. E projektben már működő egymással együttműködni kívánó, kis és közép vállalkozói kategóriájú turisztikai szolgáltatások bevonásával tematikus kötött útvonalú túraajánlatokat hozunk létre és a Marco Polo vendégváró internetes portálján a megjelenésüket biztosítjuk. A jelenlegi projekt célja a (1.) turisztikai rendszer fejlesztése a magyar-horvát határtérségben új túrákat létrehozása és internetes megjelenítése, az internetes portált továbbfejlesztése, javítva a turista (felhasználó) barát jeleget. (2) A magyar oldali turisztikai szolgáltatások felkészítése tréninggel, tanulmányúttal a tematikus kötött útvonalú túrák működtetésére, új túrák megszervezésére, a horvát partner számára a rendszer hozzáférésének biztosítása, a honlapon már meglévő túrák fordításával a honlap mutáció elkészítésével, a rendszer működésének megismertetése a partnerrel, a rendszer bemutatásához szükséges eszközök (notebook, projektor, digitális fényképezőgép) beszerzése (3) A Marco Polo vendégváró turisztikai rendszer ismertségének javítása promóciós tevékenységgel.
Év
: 2004.
Partner
: Medimurski poduzetnicki centar d.o.o. Muraközi Vállalkozási Központ
Később REDEA - Regionalna Razvojna Agencija Medimurje

Marco Polo turisztikai rendszer továbbfejlesztése

Száma: PHARE CBC HU 2002/000-307-02
Rövid célja
: Az idegenforgalomban rövidebb idő alatt gazdag élményeket nyújtó turisztikai termékek iránti kereslet fokozódására építve olyan termékfejlesztési lehetőség kialakítása a térségben, amelyek a turisztikai szolgáltatók számára plusz jövedelem realizálását teszik lehetővé. A határon átnyúló, tematikus kötött útvonalú túrák kialakításával a kínálat javítása. Internetes megjelenés és on-line megrendelési rendszer biztosítása a turisztikai vállalkozások számára. A megjelölt területek ismertségének javítása Internet segítségével. A térségről szóló turisztikai információk széleskörű terjesztése az Interneten. A turisztikai termékek hatékony hasznosításának javítása tematikus kötött útvonalú túraajánlatok létrehozásával, együttműködések kialakításával.
Év
: 2003.
Partner
: Lendva- Turisztikai Fejlesztési Központ. 

eMagyarország pontok kialakítása

Száma: Informatikai Minisztérium IHM-ITP-15
Rövid célja
: Új, nyilvános Internet-hozzáférési pontok (3 db) kialakítása és működtetése a Zala megyei Vállalkozásfejlesztési alapítvány zalaegerszegi irodájában
Év
: 2004. 

Alapszintű tanácsadás nyújtása KKV-k részére

Száma: GVOP-2.2.1.-2004-12-0018/1.0
Rövid célja
: KKV-k számára országos lefedettséggel, egységes feltételrendszer és módszertan alapján, azonos színvonalú ingyenes alapszintű vállalkozási tanácsadói szolgáltatás biztosítása.
Év
: 2004-2006.
Projektben betöltött szerep
: partner
Partner
: Magyar Vállalkozásfejlesztési Hálózat Konzorcium 

Zalaegerszegi Innovációs és Technológiai Központ

Száma: NYD-20-2320-02/ OC
Rövid célja
:A központ elősegíti a régió faipari és más iparágbeli vállalkozóinak nyújtott szolgáltatások színvonalának emelését, megkönnyítse a gyorsan fejlődő és új technológiát alkalmazó vállalkozások számára konkrét szolgáltatásokkal ( mérésekkel, minősítéssel, tanúsítással), továbbá segíti hozzájutni a kutatási, innovációs és képzési lehetőségekhez.
Év
: 2002. 

Telepiac internetes kereskedelmi rendszer bevezetése

Száma: Balaton Fejlesztési Tanács Előzetes Regionális Fejlesztési Program
B-1028/2002.BFT
Rövid célja
: A Zala megyében már működő elektronikus kereskedelmi rendszer, a "Telepiac" bevezetése a Balaton régióban működő vállalkozások számára. Internetes piacportál létrehozása és a KKV-k kapcsolódása az elektronikus üzleti világba
Év
: 2002 

Hálózati alapszolgáltatások nyújtása kis- és középvállalkozások részére

Száma: Magyar Vállalkozásfejlesztési Alapítvány HU9906-01-02-01
Rövid célja
: A megye kis- és középvállalkozásainak növekedését fejlődést elősegíteni oktatással, tanácsadással, információnyújtással.
Év
: 2001-2002. 

Vállalkozói ismeretek tanfolyam

Száma: Előzetes Regionális Fejlesztési Program B-1027/2002,BFT
Rövid célja
: Vállalkozói ismeretek tanfolyamok szervezése a balatoni régióban, vállalkozói ismeretekről tananyag elkészítése
Év
: 2002 

Fenntartható együttműködések a megújuló energiaforrások területén

Támogatási szerződés száma: Hu-Cro/02/06 (horvát-magyar)
Rövid célja
: A környezet védelme szempontjából fontos az energiatakarékosság érvényesítése a helyi szereplők megnyerésével, a megújuló energiák alkalmazásának megismertetésével és minél szélesebb körű alkalmazásával. A Dél-Dunántúl valamint a horvát Muraközi régió hasonló természeti adottságai is szükségessé teszik a két határmenti régió együttműködését. A Zala Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány, valamint a csáktornyai Medimurski Poduzetnicki Centar partneregyüttműködése révén a kistérségi menedzserekkel, döntéshozókkal, vállalkozásokkal szándékozik megismertetni a megújuló energiaforrások felhasználásának, az energiahatékonyság megteremtésének legfontosabb lehetőségeit közös projektelőkészítési és -megvalósítási strukturák kialakításával
Támogatási forrás éve
: 2000-2002.
Partner
: Muraközi Kézműves Kamara, Csáktornya 

A kis- és középvállalkozások megismertetése a környezetvédelmi előírásokkal, felkészítésük a környezettudatos működésre

Száma: FVM PHARE Kisprojekt Alap CBC szlovén-magyar HU.00.16.02-SI.00.08.02
Rövid célja
: A magyar és szlovén vállalkozók megismertetése a jelenlegi magyar és EU környezetvédelmi előírásokkal, a figyelmük felkeltése a várható szabályokra. Elősegíti a felkészülésüket az EU környezetvédelmi előírásaira.
Év
: 2002 

Faipari klaszterek együttműködésének kialakítása a nyugat-dunántúli és az alsó-ausztriai régió között

Száma: FVM PHARE Kisprojekt Alap CBC osztrák-magyar HU.00.15.03
Rövid célja
: A két régió fa- és bútoripari vállalkozásai együttműködésének megteremtése a hatékonyság és a termelékenység, valamint a versenyképesség növelésének érdekében a helyi szereplők ösztönzésével.
Év
: 2002 

Falusi turizmus képzés Cofrat módszerrel

Száma: MVA-PHARE HU9906-01-02-01-00 B-1/2
Rövid célja
: A képzési program sikeres lebonyolításával lehetőséget nyújtunk a KKV-nak a szakképesítés megszerzésén túl fejlődésükhöz, növekedésükhöz, a minőségi szolgáltatások és marketing tevékenységük kialakításához
Év
: 2001-2002 

Vállalkozás-Szakképzés-Vidéki turizmus

Száma: MVA PHARE HU9706-02-02-L008
Rövid célja
: Zala megye falusi turizmussal foglalkozó vállalkozóinak szakmai ismeretek nyújtása, saját projekt kidolgozása, szakirodalom elkészítése.
Év
: 2000

Projektmenedzsment speciális emelt szintű tanácsadás

Száma: MVA-Phare HU9706-02-02-L017
Rövid célja
: Működő vállalkozások részére projektvezetési ismeretek nyújtása oktatással és egyedi tanácsadással, pályázatfigyeléssel
Év
: 2000 

Humánerőforrás fejlesztés, mint eszköz a határmenti teleházak együttműködésének megalapozására

Száma: HU970106-21 FVM Phare CBC Program Magyarország-Ausztria
Rövid célja
: A projekt célja, a már működő és a közeljövőben elinduló Tele-HÁZ-ak munkatársai számára egy képzés szervezése és a lehetséges együttműködés kereteinek kialakítása.
Év
: 1999-2000