A Kisalföldi Vállalkozásfejlesztési Alapítvány konzorciumi partnereivel: Vas Megye és Szombathely Város Regionális Vállalkozásfejlesztési Alapítványa, Zala Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány és Tolna Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány – közösen hajtják végre az Álláskeresők és fiatalok vállalkozóvá válásának ösztönzése Nyugat Dunántúlon című GINOP-5.1.9-17-2017-00010 számú projektet, melynek célja a régió területén új egyéni vagy mikro-vállalkozás indítását tervező, vállalkozói szemlélettel rendelkező álláskeresők felkészítése saját vállalkozásuk indítására.

A potenciális vállalkozók a GINOP-5.1.9-17-2017-00010 számú projekt megvalósításának keretében nyújtott képzési programok teljesítésével kaphatják meg a vállalkozásindításhoz szükséges kompetenciákat, megszerezhetik az alapvető jogi, pénzügyi, gazdálkodási, munkaszervezéssel, gazdálkodással és irányítással kapcsolatos ismereteket, megismerhetik a vállalkozási formák típusait, képessé válhatnak előkészíteni önfoglalkoztatóvá vagy vállalkozóvá válásuk lépéseit. A támogató szolgáltatásokon keresztül segítséget kapnak üzleti tervük összeállításához, illetve az indítási időszakban tanácsadás és mentorálás keretében kiemelt segítséget kapnak a jogszerű működéshez, az tudatos vállalkozói magatartás kialakításához.

Részletek 

2019.03.14. 

 • Álláskeresők és fiatalok vállalkozóvá válásának ösztönzése Nyugat Dunántúlon
 • Álláskeresők és fiatalok vállalkozóvá válásának ösztönzése Nyugat Dunántúlon
B Light - Fostering value added business cooperations between SMEs operating on different sides of the Hungary-Croatia border

Vezető partner: HAMAG-BICRO

Projekt kezdése: 2017.01.01.
Projekt zárása: 2021.06.30.
Összköltségvetése: 9.960.299 euro
ZMVA: 225.676 euro

Projektpartnerek: ZMVA, Somogy Megyei Vállalkozó Központ Közalapítvány, Baranya Megyei Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft., REDEA, PORA, VIDRA, RRA SiB

Letölthető dokumentumok: B Light Konstrukció 

Weblap: https://www.b2match.eu/blight  

 • B Light
 • B Light

FEEDSCHOOLS - Környezet és energiahatékonyság fejlesztés finanszírozása oktatási intézményekben

 

Projekt rövid neve: FEEDSCHOOLS

Program: Interreg Central Europe (CE1014 FEEDSCHOOLS)

Projekt magyar neve: Környezet és energiahatékonyság fejlesztés finanszírozása oktatási intézményekben

Projekt időtartalma: 2017.09.01-2020.08.30

Projekt Partnerek: 13 partnerségi tag

 • Olaszország: ENEA, City of Udine, Emilia Romagna Region, ERVET
 • Csehország: ENVIROS
 • Magyarország: ZMVA
 • Lengyelország: PRO AKADEMIA, City of Warsaw
 • Szlovénia: LEASP, Municipality of Slovenska Bistrica
 • Horvátország: City of Split, HEP ESCO
 • Ausztria: GEA

Vezető partner: ENEA - Olaszország

Projekt tartalmának rövid összefoglalója:

A FEEDSCHOOLS, Interreg Central Europe projekt legfőbb célja, hogy a Közép-Európai iskolák legalább „Közel nulla energetikai igényű” (nZEB) épületenergetikai besorolással rendelkezzenek.

Ahhoz, hogy az iskolák a célirányzott (nZEB) műszaki, gazdaságossági és fenntarthatósági paramétereknek megfeleljenek, a FEEDSCHOOLS projekt szakemberek bevonásával az ehhez szükséges általános vizsgálatokat elvégzi, majd egy sematikus mobil applikációban rögzíthető és könnyen követhető műszaki és a pénzügyi mutatókat vizsgáló szoftert fejleszt ki, mely a szakemberek számára is könnyen követhető és átfogó képet nyújt majd az iskolák aktuális és tervezett paraméterei tekintetében.

Projekt részletes leírása:

A projekt sikeres megvalósítása érdekében a projekt partnerek szakértőik bevonásával vizsgálatokat végeznek az iskolákról, annak érdekében, hogy mérésekkel (műszaki, energetikai és gazdaságosság), megfelelő számításokkal alátámasszák az EU-s, országos, valamint helyi iránymutatók alapján szükséges cselekvési iránymutató tervet. A projekt folyamán a partnerek létrehoznak egy szoftver alapú mobil applikációt is, mely alapján könnyen követhető lesz a jövőben az intézménygazdáknak és a műszaki szakembereknek az iskolák fenntartásával, működtetésével kapcsolatos műszaki és pénzügyi, gazdaságossági adatok. Az iskolákat fenntartó; mind a műszaki, mind pedig a pénzügyi szakemberek oktatási tananyagban részesülnek a magyar nyelvű mobil applikáció tekintetében, valamint a projekt során egy e-learning alapú tananyag is elérhető lesz számukra.

A projekt megvalósítása során kezdő lépésként a projekt partnerek a megvizsgálják a saját országaikban az épületekre vonatkozó összes energetikai törvénykezéseit, a kötelező rendelkezéseket.

Majd a tervezett európai iránymutatóknak megfelelően megvizsgálják és összehasonlítják a „közel nulla energetikai épületek” (nZEB) pontos definícióját az egyes országokban. A szükséges definíciók és törvények meghatározását követően a partnerek többrétű tanulmányokban részletezik az országaikban található általános épületek műszaki paramétereit, építészeti (szerkezeti), energetikai, fenntarthatósági és környezetvédelmi szempontból is.

Mindezt követően a projektben meghatározott paramétereknek megfelelően szükséges 8 db iskola kiválasztása következik. Az iskola kiválasztásnál fontos szempontok, hogy az intézmény épülete feleljen meg a projektben meghatározott kritériumoknak: rendelkezzen tantermekkel, tornateremmel és étkezdével is. Az iskolák kiválasztását követően az intézménygazdák bevonásával és azok információ szolgáltatásával, elkészülnek az iskolák előzetes műszaki és gazdasági felmérései.

A felmérések alapján párhuzamosan a mobil applikáció kialakításával együttesen egy mobil applikáció nyújtotta nyomon követési és fejlesztési terv is készül a jövőbeni szükséges építészeti, gépészeti és fenntarthatósági módosítások vonatkozásában. A mobil applikáció használata várhatóan megkönnyíti a szakemberek számára az aktuális és a tervezett üzemeltetési paraméterek követhetőségét és vizsgálatát egyaránt.

 • FEEDSCHOOLS
 • FEEDSCHOOLS
Zalai innovatív foglalkoztatási paktum - Terület és Településfejlesztési Operatív Program -5.1.1-15-ZA1-2016 00001

A Zala Innovatív Foglalkoztatási Paktum hosszú távú célja, hogy a Zala Megyei Önkormányzat vezetésével Zalára kiterjedően létrejövő / már működő foglalkoztatási együttműködések járuljanak hozzá az Európa 2020 Stratégia foglalkoztatási célkitűzéseinek megvalósulásához térségi és helyi szintű foglalkoztatási-és gazdaságfejlesztési programok kidolgozásával és megvalósításával.

Általános célunk, hogy a Zalában kialakult foglalkoztatási partnerségek tevékenységei járuljanak hozzá Zala gazdasági növekedéséhez, a munkahelyteremtéshez, az előző és a jelenlegi uniós ciklusban megvalósított fejlesztésekhez, a Zala megyei/vidéki népesség helyben tartásához, a pénzügyi egyensúly fenntartásához.

A paktum közvetlen célja a Zala megyei ITP-ben meghatározottak alapján foglalkoztatási együttműködések képzési és foglalkoztatási programjainak támogatása, tevékenységi körük, eredményességük, hatékonyságuk növelése, a foglalkoztatás helyi szintű akciótervek megvalósításával való bővítése, a hátrányos helyzetű álláskeresők munkához juttatása programszerű és integrált, a megye egészére kiterjedő, valamennyi gazdasági ágazatot felölelő megyei szintű gazdaság- és foglalkoztatás-fejlesztési együttműködések összefogásával, a NGM Munkaerőpiacért és Képzésért Felelős Államtitkárságának bevonásával.

A Zalai Innovatív Foglalkoztatási Paktum megvalósításának konzorciumi partnerség: Zala Megyei Önkormányzat (ZMÖ). Zala Megyei Kormányhivatal (ZMKH). Zala Megyei Önkormányzati Hivatal (ZMÖH). Zala Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány (ZMVA). Zala Megyei Területfejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft (ZMTÜ).

Projekt kezdése: 2017.01.01.
Projekt zárása: 2021.06.30.
Összköltségvetése: 962.991.790 Ft
ZMVA költségvetése: 165.486.460 Ft

 


 • Zalai innovatív foglalkoztatási paktum
 • Zalai innovatív foglalkoztatási paktum
ATM - Access to Microfinance for SME-s

Projekt kezdése: 2016.04.01.
Projekt zárása: 2022.03.31.
Összköltségvetése: 1.759.677 euro
ZMVA költségvetése: 131.292 euro

 

Project “ATM for SMEs” continues in Norway with the scope of identifying of best practices in the field of access to microfinance for SMEs

March 2017

In Oslo, Norway, with the effective cooperation of the organizer,Microfinance Norway AS and the project partners, the “ATM for SMEs” project has continued with a study trip which aimed to find new best practices in microfinance. Between 20-22 March 2017, cca. 20 people have joined the meeting which was a great chance for exchanging knowledge. With the help of this views partners try to promote some understanding of the opportunities related tobusiness development, microfinance and social innovation in the Follo region, Norway and Europe, furthermore thepossibilities that lie in a cooperation between public authorities, social entrepreneurs, universities, businesses,financial institutions and NGOs .

The host was the Microfinance Norway AS (Non-profit) which is a new microfinance loan fund in Norway aimed at start-upbusinesses that does not have ordinary access to financing from banks or other financial institutions. The fundrecently got a permit from the Finance Ministry of Norway to operate as an independent financial institution, seewww.mikrofinansnorge.no and read more about the subject in Sparebankbladet. They have invited Center for SocialEntrepreneurship and innovation to co-host the event, and Oppegård Municipality is also a partner.

 

Project information:

Number of partners: 10
Countries involved: Hungary, Germany, Poland, Italy, Spain, Norway, Croatia, Belgium
Main outputs: 9 regional action plans, 6 study trips, 9 improved policies, 6 new projects generated
Project duration: 4/2016 – 3/2021
ERDF funding: 1.622.097 €

 

The event was a part of a study trip for the project partners of the Interreg Europe project “Access to Microfinance for Smalland Medium sized Enterprises” as well as the members of the National Networks Committee of the EuropeanMicrofinance Network who had a meeting in Oslo/Kolbotn March 20-22. The event was great possibility for each partner to meet locally the public and businesscommunity to exchange views. In the framework of the event, participants could consult with public authorities, business community representatives, socialentrepreneurs, microfinance institutions and networks, ministries, regional authorities, NGOs and a university.

The project is implemented through the Interreg Europe programme co-financed by ERDF.  

 • ATM
 • ATM
 

Célja: Az Enterprise Europe Network az egyetlen, az Európai Bizottság Vállalkozási és Ipari Főigazgatóság által létrehozott vállalkozásfejlesztési hálózat, amely a kis és középvállalkozások üzletfejlesztési törekvéseit szolgálja az unióban. 

Az Enterprise Europe Network hálózatot több, mint 600 szervezet alkotja, az egyes országokban működő kereskedelmi kamarák, regionális fejlesztési ügynökségek és egyetemi technológia központok.


Megvalósítás időtartam: 2008-2014 és 2015-2020

Web:
EEN-ZMVA: http://zmva.hu/een
EEN-Magyarország: http://www.enterpriseeurope.hu
EEN központi: http://een.ec.europa.eu

 • Enterprise Europe Network
 • Enterprise Europe Network

A Zala Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány a megyén túlmutató regionális gazdaságfejlesztési program megvalósításába is bekapcsolódott. 2001. június 14-én a nyugat-dunántúli régió legjelentősebb fa- és bútoripari vállalkozásainak, regionális fejlesztési szervezeteinek, oktatási intézményeinek, szakmai szövetségeinek részvételével, valamint a Gazdasági Minisztérium támogatásával létrejött a Pannon Fa- és Bútoripari Klaszter.
 • Pannon Fa- és Bútoripari Klaszter
 • Pannon Fa- és Bútoripari Klaszter

ZMVA Facebook  ZMVA Instagram  ZMVA Youtube

Enterprise Europe Network

Fiatal vállalkozók:


harommillio.hu

Pályázatok:
Pannon Fa- és Bútoripari Klaszter

B Light


SME Week 2012

VOSZ 


ZEGTV


gyakorlatihelyek.hu

 


        
 


Ügyfélfogadás:

Előzetes telefonos időpont egyeztetéssel a 92/310-800-as telefonszámon.

Hétfő: 13:0015:30
Kedd: 8:0012:00 és 13:0015:30
Szerda: nincs
Csütörtök: 8:0012:00 és 13:0015:30
Péntek: 8:00–12:00


  Povered by webskimo  ...