Nyugat-dunántúli felnőttképzési klaszter

 A Klaszter segítségével a megye vállalkozásai számára még több lehetőség kinálkozik a magas színvonalú oktatásra.

A Nyugat-dunántúli Felnőttképzési Klaszter célja, hogy hozzájáruljon

•    a régióban több évtizede eredményesen működő felnőttképzési ágazat hálózatszerű fejlesztéséhez;
•    a nyugat-dunántúli régió felnőttképzése tartalmi és módszertani minőségének javításához;
•    a regionális kulcságazatokban működő klaszterek és a felnőttképzési ágazat közötti hálózati együttműködés, partneri viszony kialakulásához;
•    az előző célokon keresztül közvetve a regionális vállalkozások versenyképességének, alkalmazkodóképességének, a munkavállalók foglalkoztathatóságának növeléséhez.

A Nyugat-dunántúli Felnőttképzési Klaszter működésével elő kívánja segíteni:

•    a térségi vállalkozások innovációs tevékenységének a fokozódását, valamint
•    a régióban működő klaszterek kompatibilitását.

 

Oktatás - képzés


A ZMVA ügyfelei számára, általában projekt megvalósítás keretében, vagy külön felkérés alapján képzéseket szervez, előadásokat tart.

A képzések előadások témája

  • vállalkozásindítás,
  • vállalkozási ismeretek,
  • innováció,
  • marketing,
  • hitelezés,

stb lehet.

Mechatronikai mérnökképzés Zalaegerszegen

Információk a mechatronikai képzésről:

A képzési idő 7 félév, amely magában foglalja a szakdolgozat elkészítésének időszakát is. A képzés kreditértéke 210 kreditpont. Egy-egy óra heti előadás vagy gyakorlat – az átlagosnál nehezebb természettudományos, informatikai és önálló labor tárgyak kivételével – egy kreditpont értékű.
A képzés általános jellemzője, hogy az elméleti ismeretek megértésének elősegítésére valamennyi tantárgyhoz kiscsoportos gyakorlati foglalkozás, illetve laboratóriumi foglalkozás tartozik.
Az óraterhelés az első félévben 31 kontaktóra/hét, a második félévben 31 kontaktóra/hét, a harmadik félévben 28 kontaktóra/hét, a negyedik félévben 32 kontaktóra/hét, az ötödik félévben 27 kontaktóra/hét, a hatodik félévben 28 kontaktóra/hét és a hetedik félévben 29 kontaktóra/hét. 15 hetes szorgalmi időszakkal számolva a kontaktórák össz óraszáma 3090. Ezen óraszám tartalmazza az 1-4. félévben lévő testnevelés oktatást heti 2-2 óra (összesen 120 óra) terheltséggel. A képzés kiegészül még az 1-4. félévben heti 4-4 óra (összesen 240 óra) nyelvoktatással.

Az oktatandó főbb tantárgyblokkok és azok arányai

A képzési idő megoszlása a főbb tanulmányterületek között a következő:

Természettudományi alapismeretek (46 óra/hét 23,1%, 50 kredit 23,6%)

Matematika A1, Matematika A2, Matematika A3, Mérnöki fizika, Anyagismeret, Polimertechnika, Statika, Szilárdságtan, Kinematika-kinetika, Rezgéstan, Műszaki hőtan, Műszaki áramlástan.

Szakmai törzsanyag (79 óra/hét 39,6%, 81 kredit 38,4%)

Gépszerkesztés alapjai, Műszaki ábrázolás, Gépelemek 1., Gépelemek 2., Anyagtechnológia, Gépgyártástechnológia, Automatika, Programozás alapjai, Számítógépes alkalmazások, Elektrotechnika, Elektronika, Mérés- és műszertechnika, Ipari méréstechnika, Analóg elektronika, Digitális elektronika, Mechatronika alapjai, Mechatronika 1., Mechatronika 2., Szenzortechnika, Jelfeldolgozás, Aktuátortechnika, Mikrovezérlők alkalmazása, Szakmai angol 1., Szakmai angol 2.

Gazdasági és humán ismeretek (19 óra/hét 9,3%, 19 kredit 9,0%)

Közgazdaságtan, Vállalatgazdaságtan, Gazdasági jog és etika, Környezetvédelmi eljárások és berendezések, Minőségbiztosítás, Marketing, Kommunikáció, Projektmenedzsment, EU története

Kötelezően választható tárgyak

Differenciált szakmai ismeretek (32 óra/hét 16,0%, 38 kredit 18,0%)

Forgácsolás, Szerszámgépek és robotok, Elektronikai technológia, Gépészeti informatika, Elektronikus készülékek és minőségbiztosításuk, Önálló labor 1., Önálló labor 2., Szakdolgozat

Mechatronikai eszközök blokk (12 óra/hét 6,0%, 12 kredit 5,5%)

Robotos szerelés, Finommechanikai építőelemek, NC technológia és programozás, NC gépek irányítása,

Gyártástechnológia blokk (12 óra/hét 6,0%, 12 kredit 5,5%)

Alkatrészgyártás 1., Alkatrészgyártás 2., Gyártástervezés, Termelésinformatika

A differenciált szakmai ismeretek részét képezi az 5-6. félévben 2-2 óra/hét Önálló labor, amely a hallgatók önálló munkára való felkészítését, a szakdolgozat előkészítéséhez szükséges tapasztalatok és készségek megszerzését segíti elő. Az önálló hallgatói tevékenység összsúlya a szakdolgozat készítéssel együtt 16óra/hét 8,08%, 21 kredit 10%.

A teljes képzésben a gyakorlati tevékenység összes heti óraszáma 85 óra/hét, illetve 84 óra/hét ez 42,9%, illetve 42,4%.

Választható tárgyak

A képzés során a hallgatók számára a kötelezően választható tárgyakból két 12 kreditértékű választható blokkot alakítottunk ki (Mechatronikai eszközök blokk, Gyártástechnológia blokk).

Záróvizsgára bocsátás feltétele

-    A tantervben előírt követelmények (a 7 félév során az egyes tantárgyakhoz rendelt követelmények teljesítése).

-    Egy élő idegen nyelvből államilag elismert középfokú „C” típusú állami, illetve azzal egyenértékű nyelvvizsga megszerzése.

-    Egy opponens által bírált záró dolgozat.

Záróvizsga tárgyak

-    1. tárgy: Mechatronika

-    2. tárgy: Analóg és digitális elektronika

-    3. tárgy: Kötelezően választható blokknak megfelelően

o    Mechatronikai eszközök blokk esetén:

Elektronikai technológia

NC technológia (NC technológia és programozás, NC gépek irányítása)

Méréstechnika (Mérés- és műszertechnika, Szenzortechnika)

o    Gyártástechnológia blokk esetén:

Anyagtechnológia, Alkatrészgyártás 1-2.

Számítógépes gyártástervezés (CAD-CAM rendszerek, Gyártástervezés)

Termelésinformatika

A záróvizsga eredménye

Három összetevő:

-    a képzés során – a szakdolgozat kivételével – megszerzett osztályzatok (tárgykredittel) súlyozott tanulmányi átlag,

-    a három tematikus témakör záróvizsga eredményének egyszerű átlaga,

-    a bíráló véleményének figyelembe vételével a záróvizsgán meghatározott szakdolgozat osztályzat

alapján meghatározott egyszerű átlag.

A záróvizsga eredményét a kapott átlag alapján a tanulmányi és vizsgaszabályzat rögzíti.

Kreditpont nélküli kritériumtantárgyak

Testnevelés (4 félév), Munkavédelem, Szakmai gyakorlat (6 hét).

 Mechatronikai Mérnök BSc Mintaterve

táblázat


 


 

  • Oktatás
  • Oktatás

ZMVA Facebook  ZMVA Instagram  ZMVA Youtube

Enterprise Europe Network

Fiatal vállalkozók:


harommillio.hu

Pályázatok:
Pannon Fa- és Bútoripari Klaszter

B Light


SME Week 2012

VOSZ 


ZEGTV


gyakorlatihelyek.hu

 


        
 


Ügyfélfogadás:

Előzetes telefonos időpont egyeztetéssel a 92/310-800-as telefonszámon.

Hétfő: 13:0015:30
Kedd: 8:0012:00 és 13:0015:30
Szerda: nincs
Csütörtök: 8:0012:00 és 13:0015:30
Péntek: 8:00–12:00


  Povered by webskimo  ...